Áreas

Información sobre as áreas competenciais do Ministerio de Sanidade.

Imaxe Ciudadanos

Cidadáns

Información para a cidadanía sobre a política do Goberno en materia de saúde, de planificación e asistencia sanitaria.

Imaxe Profesionales

Profesionais

Información para os profesionais sobre a política do Goberno en materia de saúde, de planificación e asistencia sanitaria.