Ministerio

Corresponde ao Ministerio de Sanidade, a proposta e execución da política do Goberno en materia de saúde, de planificación e asistencia sanitaria, así como o exercicio das competencias da Administración Xeneral do Estado para asegurar aos cidadáns o dereito á protección da saúde.

Imaxe Carolina Darias

Ministra

Carolina Darias San Sebastián.

Biografía

Axenda

Sala de Prensa

Imaxe Funcións e Estrutura

Funcións e Estrutura

Competencias e organigrama do Ministerio e os seus organismos dependentes.

Imaxe CC.AA e Cidades Autónomas

CC.AA e Cidades Autónomas

Organismos de Saúde das Comunidades e Cidades Autonómicas - Traspaso ás Comunidades Autónomas das competencias en materia de sanidade.

Imaxe Consello Interterritorial do SNS

Consello Interterritorial do SNS

Órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información dos servizos de saúde: información sobre o marco legal, órganos vinculados, ordes do día e acordos adoptados en pleno.

Imaxe Sistema Nacional de Saúde

Sistema Nacional de Saúde

Información relativa ao conxunto de prestacións sanitarias dependentes dos poderes públicos - Sistema coordinado entre os Servizos de Saúde da Administración do Estado e das Autonomías.

Imaxe Transparencia e bo goberno

Transparencia e bo goberno

Información sobre o Ministerio.

Imaxe Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Información sobre as áreas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) nas que o Ministerio de Sanidade participa.

Imaxe Actividade Internacional

Actividade Internacional

Información sobre as funcións relativas á actividade internacional do Ministerio, incluíndo as relacións multilaterais, bilaterais e coa Unión Europea.