Participación Pública en Proxectos Normativos

Subscríbete a esta canle
Subscribirse á lista de correo Subscríbase Se abrirá en una ventana nueva ás novidades desta sección.

Consultas públicas previas

Consultas públicas previas

O trámite de consulta pública previa ten por obxecto solicitar a opinión de cidadáns, organizacións e asociacións antes da elaboración dun proxecto normativo.

Audiencia e información pública

Audiencia e información pública

Os trámites de audiencia e información pública teñen por obxecto solicitar a opinión dos cidadáns titulares de dereitos e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que os representen, así como obter cantas achegas adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades.