Webs Temàtics

Informació sobre els diferents microllocs web englobats dins del portal web del Ministeri de Sanitat.

Pla de qualitat per al Sistema Nacional de Salut

Logo Plan calidad

El principal objectiu del Pla de qualitat per al Sistema Nacional de Salut és donar resposta als reptes que té plantejats el Sistema Nacional de Salut incrementant la cohesió del sistema, garantint l’equitat en l’atenció sanitària als ciutadans amb independència del lloc on resideixin, i assegurant que aquesta atenció sigui de la màxima qualitat. S’estructura en sis grans àrees d’actuació.

Alcohol i joves

Logo alcohol

Aquesta pàgina t’ofereix informació clau sobre els efectes del consum d’alcohol en joves. Podreu autoexplorar el vostre consum i identificar situacions i conductes que puguin ser perjudicials.

Hi trobareu estudis, documents clau, legislació i polítiques d’alcohol que facilitaran el vostre treball.

Ús responsable d’antibiòtics Se abrirá en una ventana nueva

Logo antibioticos

Campanya informativa del Ministeri de Sanitat per a l’ús responsable dels antibiòtics.

Assistència sanitària transfronterera UE

Logo PNC

Ho sabíeu? Teniu dret a rebre tractament mèdic a un altre estat membre de la UE i que el vostre país d’origen en cobreixi totalment o parcialment els costos. Teniu dret a rebre informació sobre les vostres opcions de tractament i a saber com altres països de la UE garanteixen la qualitat i la seguretat de l’assistència sanitària, o si un determinat professional sanitari té capacitat legal d’oferir els seus serveis.

Xarxa d’Escoles de Salut per a la Ciutadania Se abrirá en una ventana nueva

Logo Red Escuelas

El web Xarxa d’Escoles neix per ser referència dels pacients, familiars i cuidadors en el Sistema Nacional de Salut, amb independència del lloc de residència i l’edat i prenent en consideració els seus coneixements i les seves preferències.

Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el SNS. El benestar emocional està molt lligat a la salut. La informació que es presenta en aquest web ofereix a la població eines per aprendre a gestionar millor les emocions, controlar l'estrès i millorar l'estil de vida.

Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del SNS Se abrirá en una ventana nueva

Logo red agencias

La Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del SNS es crea a fi de promoure la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat en avaluació de tecnologies sanitàries en el SNS. Aquesta pàgina web facilita l’accés a informes d’avaluació de tecnologies sanitàries, guies de pràctica clínica i altres productes basats en l’evidència.

Estils de vida saludable Se abrirá en una ventana nueva

Logo estilos de vida saludable

Accions de l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut. La seva finalitat és proporcionar informació útil i de qualitat, ajustada a les diferents necessitats de la ciutadania: Recomanacions, eines interactives, vídeos i altres materials i recursos d’utilitat per fer més saludables els nostres estils de vida.