Organització institucional

Ceuta i Melilla Se abrirá en una ventana nueva

Ceuta y Melilla

El web "Institut Nacional de Gestió Sanitària" Se abrirá en una ventana nueva conté informació sobre les prestacions sanitàries en l’àmbit territorial de les ciutats de Ceuta i Melilla i sobre la realització de totes les altres activitats que siguin necessàries per al normal funcionament dels seus serveis.