Participació Pública en Projectes Normatius

Subscriu-te a aquest canal Subscriure’s a la llista de correu Subscrigui’s Se abrirá en una ventana nueva a les novetats d’aquesta secció.

Consultes públiques prèvies

Consultes públiques prèvies

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte obtenir l’opinió de ciutadans, organitzacions i associacions abans de l’elaboració d’un projecte normatiu.

Audiència i informació pública

Audiència i informació pública

Els tràmits d’audiència i informació pública té per objecte obtenir l’opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats.