Web Temàticas

Informació sobre els diferents microllocs web englobats dins del portal web del Ministeri de Sanitat.

Pla de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut

Logo Plan calidad

El principal objectiu del Pla de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut és donar resposta als reptes que té plantejats el Sistema Nacional de Salut incrementant la cohesió del sistema, garantint l’equitat en l’atenció sanitària als ciutadans amb independència del lloc on residisquen, i assegurant que esta atenció siga de la màxima qualitat. S’estructura en sis grans àrees d’actuació.

Alcohol i jóvens

Logo alcohol

Esta pàgina t’oferix informació clau sobre els efectes del consum d’alcohol en jóvens. Podreu autoexplorar el vostre consum i identificar situacions i conductes que puguen ser perjudicials.

Hi trobareu estudis, documents clau, legislació i polítiques d’alcohol que facilitaran el vostre treball.

Ús responsable d’antibiòtics Se abrirá en una ventana nueva

Logo antibioticos

Campanya informativa del Ministeri de Sanitat per a l’ús responsable dels antibiòtics.

Assistència sanitària transfronterera UE

Logo PNC

Ho sabia? Té dret a rebre tractament mèdic a un altre estat membre de la UE i que el seu país d’origen en cobrisca totalment o parcialment els costos. Té dret a rebre informació sobre les seues opcions de tractament i a saber com altres països de la UE garantixen la qualitat i la seguretat de l’assistència sanitària, o si un determinat professional sanitari té capacitat legal d’oferir els seus servicis.

Xarxa d’Escoles de Salut per a la Ciutadania Se abrirá en una ventana nueva

Logo Red Escuelas

El web Xarxa d’Escoles naix per a ser referència dels pacients, familiars i cuidadors en el Sistema Nacional de Salut, amb independència del lloc de residència i l’edat i prenent en consideració els seus coneixements i les seues preferències.

Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el SNS. El benestar emocional està molt lligat a la salut. La informació que es presenta en este web oferix a la població ferramentes per a aprendre a gestionar millor les emocions, controlar l’estrés i millorar l’estil de vida.

Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del SNS Se abrirá en una ventana nueva

Logo red agencias

La Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del SNS es crea a fi de promoure la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat en avaluació de tecnologies sanitàries en el SNS. Esta pàgina web facilita l’accés a informes d’avaluació de tecnologies sanitàries, guies de pràctica clínica i altres productes basats en l’evidència

Estils de vida saludable Se abrirá en una ventana nueva

Logo estilos de vida saludable

Accions de l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut. La seua finalitat és proporcionar informació útil i de qualitat, ajustada a les diferents necessitats de la ciutadania: Recomanacions, ferramentes interactives, vídeos i altres materials i recursos d’utilitat per a fer més saludables els nostres estils de vida.