Declaración de accesibilidad

El Ministeri de Sanitat s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018 S'obrirà en una finestra nova , de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Esta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web www.sanidad.gob.es

Situació de compliment

Este lloc web és parcialment conforme al Reial Decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 1. Falta de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018:
  • Existeixen documents en format PDF i JPG que poden no complir en la totalitat els requisits d’accessibilitat en la primera publicació.
  • Al portal hi ha continguts en anglés, idioma que no s’està etiquetant correctament.
  • Hi podria haver errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
  • Les pàgines localitzades sota el Catàleg General de Llibres de Biblioteca Central i Consells Sanitaris per a Viatges Internacionals.
 2. Càrrega desproporcionada: No s’aplica.
 3. El contingut no s’inclou dins de l’àmbit de la legislació aplicable: Hi podria haver arxius ofimàtics en PDF o en altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen en la seua totalitat tots els requisits d’accessibilitat, tot i que s’ha procurat que la majoria sí que els complisquen.

Preparació d’esta declaració d’accessibilitat

La declaració es va preparar el 5 de novembre de 2018.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Última revisió de la declaració: 14 de gener de 2021

Observacions i dades de contacte

Pot fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018) com per exemple:

A través del correu electrònic accesibilidad@mscbs.es.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Sotssecretaria del Departament.

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019 Arxiu pdf. S'obrirà en una finestra nova considerant les excepcions del Reial Decret 1112/2018.

L’última revisió s’ha fet el febrer de 2019.

El portal del Ministeri, www.sanidad.gob.es, s’ha fet utilitzant HTML5 per al marcatge de contingut i fulls d’estil CSS 3 per al disseny visual, i s’ha evitat, en la mesura possible, utilitzar tecnologies propietàries que condicionen l’ús de determinats aparells o navegadors. Estos estàndards garanteixen l'accés a la informació a través de qualsevol dispositiu de navegació que admeta les recomanacions del W3C: HTML5, CSS 3.0, nivel AA.

Els estils utilitzats s’han construït seguint les recomanacions del consorci W3C, per a la versió 3 de fulls d’estil en cascada, i han sigut validats mitjançant l’eina de validació del codi CSS S'obrirà en una finestra nova que proporciona el consorci, sense que s’haja detectat cap error.

D'altra banda, s'ha validat l'HTML des del qual s'utilitzen els diferents CSS per comprovar que l'arbre d'anàlisi utilitzat és correcte. L’anàlisi s’ha dut a terme mitjançant l’eina de validació del codi HTML S'obrirà en una finestra nova que proporciona el consorci, i el resultat d’aquesta anàlisi ha sigut positiva.

En cas que l'usuari accedisca al portal a través d'un navegador que no admeta fulls d'estil, el marcatge estructural permet visualitzar correctament tots els continguts. Si se selecciona l'opció sense estil, es visualitzaran les pàgines sense cap tipus de format visual. El lloc web està dissenyat per a una visualització responsiva, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima als dispositius tauleta i mòbils.

Si desitja localitzar informació relacionada amb el contingut d'aquesta pàgina, utilitzi el cercador