Datos de Facturación de Receitas Médicas

Estadística incluida en Plan Estadístico Nacional

Notas metodolóxicas Arquivo pdf. Abrirase nunha ventá nova

Datos de Facturación de Receitas Médicas do Sistema Nacional de Saúde (CCAA. e INGESA)