Hona Zuzenean

Espainian eutanasia arautzeko Lege Organikoa

Logo Eutanasia

Información oficial del Ministerio de Sanidad dirigida a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios en relación a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo de regulación de la eutanasia.

Alertak

Logo Alertas

Orri honek interes publikorako informazioa eskaintzen du AEMPSak (Medikamentu eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziak) egindako informazio-oharrei buruz. Agentzia Osasun Ministeriora atxikita dago, merkatuan dauden medikamentuen eta osasun-produktuen kalitatea, segurtasuna, eraginkortasuna eta informazio zuzena ziurtatzeko.

Osasunaren datuak

Logo Osasunaren eta Gizarte Zerbitzuen datuak

Sartu orri honen bidez “Osasuna, datuetan” atalaren edukietan, Osasun Informazio Sisteman bilduak; Ministerioak eta autonomia-erkidegoek elkarlanean garatu dute 2004tik.

Elkarreragingarritasuna

Logo Elkarreragingarritasuna

Espainiako elkarreragingarritasunaren mapa gertakari bat da dagoeneko. Horrek esan nahi du, Osasun Sistema Nazionalaren erabiltzailea bazara, zure historia klinikoak zurekin bidaiatuko duela eta Espainiako edozein farmaziatatik sartu ahal izango duzula zure tratamendu medikora. Osasun-txartelaren sistemen garapenari esker egin ahal izango duzu. Txartel hori OSNren edozein gunetan erabili ahal izango da, autonomia-erkidegoa edozein delarik ere, Osasun Sistema Nazionalaren informazio klinikoa eta errezeta elektronikoari buruzkoa trukatzeko. Kontsultatu hemen informazio guztia.

Txertoak

Logo Vacunas

Zertarako txertatu behar zara? Munduan, osasun publikoaren arrakasta handienetako bat izan da txertoak erabiltzea, transmititu daitezkeen gaixotasunak prebenitzeko. Norbanakoen infekzioak prebenitzen dituzte, eta arazo larriak izan daitezkeen gaixotasunak desagerrarazten edo/eta kontrolatzen. Ezin dira ukatu txertoek dakarten onurak, bai norbanakoentzat baita guztiontzat ere. Edonola ere, informazio-faltak, informazio okerrak edo fidagarritasun urrikoak zalantzak sor ditzake.

Osasun Arreta EBn

Logo Asistencia sanitaria UE

Zer gertatzen da EBko beste herrialde batean bazaude eta osasun-arreta behar baduzu? EBko beste herrialde batean tratatua izateko eskubidea duzu, eta zure jatorrizko herrialdeak tratamenduaren kostuak erabat edo zatika ordain ditzala eskatzeko ere bai.

Eskubidea duzu tratamendu-aukerei buruzko informazioa jasotzeko eta EBko beste herrialdeetan osasun-arretaren kalitatea eta segurtasuna bermatzeko zer egiten duten jakiteko ere bai; baita osasun-arreta ematen duen langile zehatz batek zerbitzua emateko legezko gaitasuna duen ala ez jakiteko ere.

Osasun eta ingurumenerako plan estrategikoa

Logo PESMA

Plan integral, abordado desde la salud y el medio ambiente que establece las actuaciones que deben realizarse para reducir el impacto sobre la salud de los principales factores ambientales y sus determinantes.

Brexit

Logo Brexit

Erresuma Batua Europar Batasunetik irten denetik neurriak hartzea eskatzen duten materialei dagokienez, informazioa gehitu dute Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerio honetako zuzendaritza-zentroek.

Sendagai bila

Logo Nomenclator

Kontsultatu hemen espainian baimenduta dauden sendagaiak buruzko informazioa, egoera eta finantzatzeko dauden produktuen katalogoa (farmazia-prestazioaren osasun Sistema nazionaleko (dispensables farmazia bidez).

GIB

Logo VIH

Zer da GIBa? Nola transmititzen da? Nola prebenitzen da? Orri honetan erantzun dira Giza Immunoeskasiaren Birusari (GIB) buruzko hainbat galdera. Gainera, eskuragarri izango dituzu diagnostikoei eta tratamenduei buruz argitaratu diren azken datuak.

Drogak eta mendekotasuna Leiho berri batean irekiko da

Logo Drogas y Adicciones

Orri honetan Drogei buruzko Plan Nazionala irakur dezakezu, Espainiako administrazio publikoek eta erakunde sozialek drogen arloan egiten diren politikak koordinatzeko eta sustatzeko ekimena.

Zerbitzuen zorroa

Logo Cartera de Servicios

Zer da Osasunaren Sistema Nazionaleko zerbitzu komunen zorroa? Teknika, teknologia edo prozeduren multzoa da, hau da, ezagutzan edo esperimentazio zientifikoan oinarritutako metodo, jarduera eta baliabideak. Horien bidez, osasun-prestazioak eraginkorrak dira.

BAME

Logo MIR

Kontsultatu orri honetan eguneratutako informazio guztia: osasun-prestakuntza espezializatua, deialdiak, prestakuntza-programak, irakasle-egiaztagiriak, legeria...

Kanpainak

Logo Campañas

Orri honetan Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioak egindako instituzio kanpainak ikus ditzakezu, herritarrak kontzientziatzeko osasunarekin otura duten gaiei eta gizarte-zerbitzuei buruz. Guztion intereserako informazioa denez, kanpainak hedabideetan eta Interneten zabaldu dira.

Argitalpenak

Logo Publicaciones

Sartu hemen Ministerioak eta hura osatzen duten erakunde eta agentziek editatutako argitalpenen katalogoa ikusteko. Argitalpen-funtsa hainbat tituluz osatuta dago, Sailaren eskumenen alorraren baitako gaiei buruzkoak. Gaur egun argitalpen zentroak obra editatu asko ditu, euskarri informatikoan, Internet bidez ikusteko.