Dades de facturació de receptes mèdiques

Estadística inclosa en Pla Estadìstic Nacional

Notes metodològiques Arxiu pdf. S'obrirĂ  en una finestra nova

Dades de facturació de receptes mèdiques del Sistema Nacional de Salut (CC.AA. e Ingesa)